Oskars utställningshelg på Fräset i Uppsala :)

Det gick bra för Oskar som fick super fin bedömning båda dagarna på Fräsets internationella kattutställning som medförde att han blev klassvinnare och nominerad

oskar är nöjd över att blivit Klassvinnare
oskar är nöjd över att blivit Klassvinnare
Nominerad
Nominerad
"Blev jag nominerad?" ;)
”Blev jag nominerad?” 😉
Gick inte sämre för Oskar under söndagens utställning :)
Gick inte sämre för Oskar under söndagens utställning 🙂
Oskar nominerad även på söndagen :)
Oskar nominerad även på söndagen 🙂

Kommentera