Utställningsresultat SE*Tevala’s Vidar

Klasser

12 – Ungdjur
11 – Junior
10 - Kastrat i öppen klass
8 - Premier
6 - International Premier
4 - Grand International Premier
2 - Supreme Premier

2017 Juni 04- Nerikes Kattklubb

Klass: 8
Resultat: CAPIB + Kallad tillbaka inför Nominering
Domare: Biernaczyk, Marcin

2017 Juni 03- Nerikes Kattklubb

Klass: 8
Resultat: CAPIB + Kallad tillbaka inför Nominering
Domare: Snajdrova, Petra

2017 Maj 14 - Gestrica Kattklubb

Klass: 9
Resultat: Premier
Domare: Hoffner, Elin

2017 Maj 13 - Gestrica Kattklubb

Klass: 9
Resultat: CAP + Kallad tillbaka inför nominering
Domare:  Serrai, Stéphanie

2017 April 23- Västerås Kattklubb

Klass: 9
Resultat: CAP + Kallad tillbaka inför nominering
Domare:  Sjöbom, Glenn

2017 Januari 8 - Fräsets Kattklubb

Klass: 12
Resultat: Excellent 1
Domare:  Wilczek, Anna

2017 Januari 7 - Fräsets Kattklubb

Klass: 12
Resultat: Excellent 1
Domare:  Sahlberg, Carin

2016 November 20 - Birka Kattklubb

Klass: 12
Resultat: Excellent 1
Domare:  Snajdrova, Petra

2016 November 19 - Birka Kattklubb

Klass: 12
Resultat: Excellent 1
Domare:  Funk, Bobby